Rusza #ZDALNASZKOŁA + Gmina Kwidzyn pozyskała kolejną kwotę dofinansowania

Gmina Kwidzyn otrzymała kolejną kwotę dofinansowania w wysokości 94 987,00 zł, na zakup laptopów do nauki zdalnej w ramach programu #zdalnaszkoła+. Zakupiono 43 laptopy, które dyrektorzy sześciu Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kwidzyn użyczą uczniom na czas realizacji zdalnego nauczania. Po jego zakończeniu, komputery pozostaną w szkołach i będą wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne. Sprzęt trafi do uczniów z rodzin wielodzietnych.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego walkę z wykluczeniem cyfrowym.

Skip to content