KOMUNIKAT!

KOMUNIKAT
Mając na uwadze obecną sytuację związaną z udzielaniem pomocy uchodźcom z UKRAINY w tym
udostępnianie miejsc noclegowych, zwracamy się z prośbą o przekazywanie informacji od osób udzielających schronienia uchodźcom o ilości osób w tym małoletnich, które znajdują się w ich nieruchomościach.
Tel. (55) 261 41 76 lub maila oc@gminakwidzyn.pl
Informacje są niezbędne dla zapewnienia należytego zabezpieczenia socjalno/bytowego.
Wójt Gminy Kwidzyn
(-) Dariusz Wierzba

Skip to content