Szanowni Państwo!

            W związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania.

Opracowanie LSR stanowi podstawę do ubiegania się przez Powiślańską LGD o środki finansowe ze Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Po zaakceptowaniu pomysłu na projekt przez Zespół ds. LSR oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one uwzględnione przy konstruowaniu dokumentu LSR.

Więcej informacji

http://www.powislanskalgd.pl/?a=artDetails&id=2&idA=418

Skip to content