Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za
zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym
numeru PESEL.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r.o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym naterytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiającyskładanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywieniaobywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.Wnioski […]

Obchody Plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach

11 lipca br. będziemy obchodzić 102. rocznicę Plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach.
W imieniu Pana Dariusza Wierzby Wójta Gminy Kwidzyn, Pana Marka Strociaka Dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie i swoim serdecznie zapraszam do udziału w ceremonii złożenia kwiatów przed mogiłą pomordowanych Janowiaków, która znajduje się przed budynkiem kościoła w Janowie.
Uroczystości rozpoczną się o godz. 12:00 Mszą św. w kościele, a bezpośrednio po jej zakończeniu udamy się przed mogiłę by złożyć wiązanki i odśpiewać hymn państwowy.

Skip to content