Modernizacja drogi w Marezie i Korzeniewie

13 maja zostały zakończone prace związane z modernizacją drogi gminnej na odcinku Mareza-Korzeniewo. W ramach zleconych robót wykonano utwardzenie z kostki polbruk wraz z chodnikiem przy przejściu dla pieszych na ul. Kwiatowej oraz wykonano peron autobusowy przy wiacie przystankowej w miejscowości Korzeniewo na ul. Kwidzyńskiej wraz z utwardzeniem, chodnikiem i zjazdami do posesji wzdłuż drogi […]

Modernizacja drogi w Korzeniewie, ul. Sportowa

17 marca zakończono prace związane z modernizacją odcinka drogi w Korzeniewie, przy ul. Sportowej. Remont dróg w obrębie ulic: Stawowa, Sportowa został zapoczątkowany w roku 2019, poprzez wymianę nawierzchni drogi ulicy Stawowej. W 2020r. podjęto decyzję o dokończeniu modernizacji tych ulic. W ramach zleconych prac wykonano na ul. Sportowej około 167mb drogi z nowych płyt […]

Budowa ciągu pieszo-rowerowego Obory – Nowy Dwór

Budowa ciągu pieszo-rowerowego Obory – Nowy Dwór Wykonawca: WNORTEX Dominik Wnorowski, Dywity Wartość umowy: 2 458 667,49 zł brutto Okres realizacji: 27.01. – 30.09.2020 r. Zakres inwestycji: budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 588 o długości ok. 2,5 km wraz z elementami odwodnienia, budowa chodnika, przebudowa zjazdów, budowa 2 zatok autobusowych.   Inwestycja realizowana w […]

Skip to content