Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Ośno

10 grudnia zakończono prace związane z zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudową utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Ośno”.  Modernizacja drogi, chodnika i ciągu pieszo-jezdnego o łącznej długości 240mb została zrealizowana dzięki bezzwrotnej pomocy finansowej przekazanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Całkowity koszt zadania wyniósł 203.965,28 zł i w całości został pokryty ze środków KOWR-u.

Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej i jej odwodnienia w miejscowości Baldram

16 grudnia dokonano odbioru końcowego robót związanych z „Przebudową utwardzenia drogi wewnętrznej i jej odwodnienia w miejscowości Baldram”.  Modernizacja chodnika oraz drogi o długości 140mb wraz z budową kolektora deszczowego została zrealizowana dzięki bezzwrotnej pomocy finansowej przekazanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W ramach prowadzonych prac budowlanych wykonano chodnik oraz drogę z nową nawierzchnią z […]

Budowa chodnika w Marezie, ul Osiedlowa

13 listopada dokonano odbioru końcowego robót związanych z budową chodnika w miejscowości Mareza. Zadanie polegało na wybudowaniu ciągu pieszego wraz z modernizacją peronu autobusowego i przebudową miejsca utwardzonego pod wiatą przystankową. Chodnik o długości 120mb, biegnący wzdłuż drogi gminnej połączył dwie sąsiadujące ze sobą ulice: Osiedlową i Ogrodową. Zadanie zostało zrealizowane ze środków inwestycyjnych z […]

Droga w Tychnowach ul. Polna

28 października zakończone zostały prace związane z modernizacją drogi w miejscowości Tychnowy na ul. Polnej. Prace zostały podzielone na dwa etapy, w ramach których wybudowano łącznie 870 mb drogi z płyt jomb. Całość inwestycji wyniosła 278.256 zł, z czego część kosztów w wysokości 80.590 zł pokryły środki pochodzące z budżetu Województwa Pomorskiego w ramach przekazanej […]

Droga do budynku nr 1 w Pawlicach

11 października dokonano odbioru końcowego robót związanych z „Budową utwardzenia nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Pawlice, gm. Kwidzyn”.  Modernizacja drogi o długości 220mb została zrealizowana dzięki bezzwrotnej pomocy finansowej przekazanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W ramach prowadzonych prac budowlanych wykonano drogę z nową nawierzchnią z polbruku z krawężnikami, dwoma miejscami tzw. „mijanek”. Całkowity koszt […]

Utwardzenie placu szkolnego w Nowym Dworze na pętlę do zawracanie autobusów

W miesiącu wrześniu zakończono prace związane z utwardzeniem placu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Nowym Dworze, w celu wykonania miejsca do zawracanie autobusów. Plac o powierzchni około 447m2 wykonywała firma Tereny Zielone Marianna Kędziora. Wartość inwestycji wyniosła 65.400 zł. Środki w całości pochodziły z budżetu gminy.

Skip to content