Category Archives: Zrealizowane

Modernizacja drogi w Korzeniewie, ul. Sportowa

17 marca zakończono prace związane z modernizacją odcinka drogi w Korzeniewie, przy ul. Sportowej. Remont dróg w obrębie ulic: Stawowa, Sportowa został zapoczątkowany w roku 2019, poprzez wymianę nawierzchni drogi ulicy Stawowej. W 2020r. podjęto decyzję o dokończeniu modernizacji tych ulic. W ramach zleconych prac wykonano na ul. Sportowej około 167mb drogi z nowych płyt […]

Budowa ciągu pieszo-rowerowego Obory – Nowy Dwór

Budowa ciągu pieszo-rowerowego Obory – Nowy Dwór Wykonawca: WNORTEX Dominik Wnorowski, Dywity Wartość umowy: 2 458 667,49 zł brutto Okres realizacji: 27.01. – 30.09.2020 r. Zakres inwestycji: budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 588 o długości ok. 2,5 km wraz z elementami odwodnienia, budowa chodnika, przebudowa zjazdów, budowa 2 zatok autobusowych.   Inwestycja realizowana w […]

Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Ośno

10 grudnia zakończono prace związane z zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudową utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Ośno”.  Modernizacja drogi, chodnika i ciągu pieszo-jezdnego o łącznej długości 240mb została zrealizowana dzięki bezzwrotnej pomocy finansowej przekazanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Całkowity koszt zadania wyniósł 203.965,28 zł i w całości został pokryty ze środków KOWR-u.

Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej i jej odwodnienia w miejscowości Baldram

16 grudnia dokonano odbioru końcowego robót związanych z „Przebudową utwardzenia drogi wewnętrznej i jej odwodnienia w miejscowości Baldram”.  Modernizacja chodnika oraz drogi o długości 140mb wraz z budową kolektora deszczowego została zrealizowana dzięki bezzwrotnej pomocy finansowej przekazanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W ramach prowadzonych prac budowlanych wykonano chodnik oraz drogę z nową nawierzchnią z […]

Budowa chodnika w Marezie, ul Osiedlowa

13 listopada dokonano odbioru końcowego robót związanych z budową chodnika w miejscowości Mareza. Zadanie polegało na wybudowaniu ciągu pieszego wraz z modernizacją peronu autobusowego i przebudową miejsca utwardzonego pod wiatą przystankową. Chodnik o długości 120mb, biegnący wzdłuż drogi gminnej połączył dwie sąsiadujące ze sobą ulice: Osiedlową i Ogrodową. Zadanie zostało zrealizowane ze środków inwestycyjnych z […]

Skip to content