Category Archives: Zrealizowane

Droga w Tychnowach ul. Polna

28 października zakończone zostały prace związane z modernizacją drogi w miejscowości Tychnowy na ul. Polnej. Prace zostały podzielone na dwa etapy, w ramach których wybudowano łącznie 870 mb drogi z płyt jomb. Całość inwestycji wyniosła 278.256 zł, z czego część kosztów w wysokości 80.590 zł pokryły środki pochodzące z budżetu Województwa Pomorskiego w ramach przekazanej […]

Droga do budynku nr 1 w Pawlicach

11 października dokonano odbioru końcowego robót związanych z „Budową utwardzenia nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Pawlice, gm. Kwidzyn”.  Modernizacja drogi o długości 220mb została zrealizowana dzięki bezzwrotnej pomocy finansowej przekazanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W ramach prowadzonych prac budowlanych wykonano drogę z nową nawierzchnią z polbruku z krawężnikami, dwoma miejscami tzw. „mijanek”. Całkowity koszt […]

Utwardzenie placu szkolnego w Nowym Dworze na pętlę do zawracanie autobusów

W miesiącu wrześniu zakończono prace związane z utwardzeniem placu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Nowym Dworze, w celu wykonania miejsca do zawracanie autobusów. Plac o powierzchni około 447m2 wykonywała firma Tereny Zielone Marianna Kędziora. Wartość inwestycji wyniosła 65.400 zł. Środki w całości pochodziły z budżetu gminy.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Marezie

31. maja b.r. zakończono budowę ciągu pieszo-rowerowego w Marezie. Zakres inwestycji obejmował: 1. budowę ciągu pieszo – rowerowego, ok. 366 m2, 2. wymianę istniejących utwardzeń i urządzeń wewnętrznego pasa ruchu z miejscami postojowymi, ok. 435 m2,  3. przebudowę zatoki autobusowej i istniejących chodników – ok. 388 m2, 4. wykonanie oznakowania trasy rowerowej na odcinku: od […]

Inwestycja w Brachlewie

Gmina Kwidzyn zrealizowała budowę pierwszego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej wraz z zatokami autobusowymi, przejściem przez ciek wodny i kanalizacją deszczową w Brachlewie. Wykonawcą inwestycji był EL-DRO Sp z o.o. S.k. wyłoniony w trzecim przetargu. W pierwszych dwóch przetargach nie wpłynęły żadne oferty na realizacje tego zdania. Koszt robót budowlanych wyniósł  909 137,77 zł. W ramach inwestycji wykonano następujące […]

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Leśnej w Rakowcu

W lutym br. zawarta została umowa na wykonanie oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej. Oświetlenie zostało zainstalowane przy współpracy z Energa Operator na istniejących slupach energetycznych. W okolicy przejazdu kolejowego zostały dodatkowo zainstalowane nowe słupy. Łącznie wybudowanych zostało 19 szt. lamp na odcinku od ul. Kwidzyńskiej do ul. Cichej. Wykonawcą prac była Firma Handlowo – Usługowa […]

Skip to content