Category Archives: Mieszkańcy

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN o możliwości ubiegania się o dotację na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w roku 2022

komunikat

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN o możliwości ubiegania się o dotację na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w roku 2022

Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

komunikat

Wytyczne dotyczące spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie.

Otwarty konkurs ofert

komunikat

Zarządzenie Nr 49/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 kwietnia 2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. Więcej informacji https://www.bip.gminakwidzyn.pl/?a=12618

Skip to content