Procedury zgłaszania zwierząt

Procedura postępowania w przypadku znalezienia bezdomnego zwierzęcia lub zwierzęcia, które uległo wypadkowi drogowemu na terenie gminy Kwidzyn I. Postępowanie w przypadku bezdomnych psów W przypadku, gdy właściciel wałęsającego się zwierzęcia jest znany, należy fakt ten zgłosić bezzwłocznie przedstawicielom Policji, którzy mają wówczas prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela. W sytuacji, kiedy mamy uzasadnione podejrzenie, że […]

Skip to content