Rodzina 500+

Wnioski do Programu "Rodzina 500+" dostępne elektronicznie od 01.02.2021

Ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2021/2022 Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, na jaki przyznawane jest świadczenie wychowawcze tj. do 31 maja roku następnego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub […]

PEFRON wspiera osoby z niepełnosprawnością w czasie pandemii

Ruszył nabór wniosków o wsparcie w ramach nowego programu pomocowego PEFRON. Jest on skierowany do osób, które z powodu epidemii koronawirusa i zawieszenia działalności placówek zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną, utraciły możliwość korzystania z prowadzonych przez nie stałych zajęć. Wnioski o pomoc finansową można składać online przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl. Z programu […]

Znajdź pomoc

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy w rodzinie zgłoś się do Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kwidzyn Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego – kontakt: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie ul. 11 Listopada 27/482- 500 Kwidzyntel. (55) 261 04 47e-mail:sekretariat@gopskwidzyn.pl Procedura „Niebieskie Karty” może być […]

Skip to content