Cmentarze Mennonickie

Bardzo ciekawym dość często spotykanym zabytkiem na naszym terenie są cmentarze mennonickie. Menonici jest to ugrupowanie anabaptystów powstałe w XVI wieku we Fryzji i Nadrenii zainicjowane przez Memnona Simonsa. Ten odłam protestantów odrzucając chrzest dzieci uznaje chrzest dorosłych. Ze względu na dosłowne tłumaczenia Ewangelii obowiązuje ich surowa dyscyplina i karność kościelna. W wyniku prześladowań wspólnota […]

Dworek w Liczu

Dwór w Liczu powstał w 1664 roku. W XIX wieku dobudowano dwa skrzydła. Jego budowniczym był Jan Kapot- kanclerz Kwidzyna i właściciel 10 okolicznych wsi. Po przejęciu zarządzania majątkiem przez Karla Gorga, dwór był siedzibą jego rodziny do 1931 roku. Później, do roku 1945, budynek wykorzystywano jako obóz pracy. Po wojnie mieściły się tam magazyny […]

Dworek w Górkach

Dworek w Górkach pochodzi z XVI wieku. Wzniesiono go na planie prostokąta, z wieżą w północno-wschodnim narożniku. W 1850 roku budynek został gruntownie przebudowany. Dwór – jako jeden z nielicznych w Prusach Wschodnich- należał do polskich właścicieli, państwa Kowalskich od 1910 roku. Z chwilą, gdy ogłoszony został plebiscyt, stary dworek w Górkach stał się ośrodkiem […]

Dworek w Podzamczu, tzw. „Biały Dwór”

Biały Dwór – staropolski dwór obronny zbudowany w XVI w., pięknie położony na wzniesieniu, z którego rozciąga się wspaniały widok na pradolinę Wisły. Pierwotnie dwór należał do rodu Sokołowskich, a od 1600 roku stał się własnością Konarskich i Kretkowskich. Obecnie znajduje się w nim odrestaurowany hotel z restauracją i stylową kawiarnią w podziemiach. Piękne wnętrza, […]

Dworek w Rakowcu

Dworek w Rakowcu został wybudowany w połowie XVIII wieku przez junkrów pruskich. Jest to dwór myśliwski w przeszłości zamieszkały przez społeczność szlachecką. Budynek jest otynkowany na biało, ma duże poddasze. Na posesji bardzo licznie rosną drzewa,a wokół dworku znajdują się zabudowania gospodarcze. Na szczególną uwagę zasługują dwie stajnie: jedna pochodzi z XVIII wieku, a druga […]

Kościół w Tychnowach

Kościół parafialny pod wezwaniem Opatrzności Boskiej i św. Jerzego został wzniesiony w XIV w. Około 1600 roku, kiedy współwłaścicielem dóbr tychnowskich był kasztelan gdański i wojewoda pomorski Stanisław Konarski, przebudowano wnętrze kościoła – założono sklepienie gwiaździste. Prawdopodobnie było to dzieło architekta z kręgu Bartłomieja Pipera, budowniczego gdańskiego. Wieża i kruchta kościoła pochodzą z roku 1869. […]

Kościół w Rakowcu

Kościół pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy, franciszkanina i misjonarza, patrona rzeczy zagubionych, został wzniesiony w latach 1330-1340, a w latach 1772-1725 przebudowany. Jest to budynek w stylu gotyckim, jednonawowy z kwadratowa dzwonnica od wschodu. Zachodnia elewacja i kruchta mają zdobione, schodkowe szczyty. Warto zwrócić uwagę na znajdującą się w przedsionku granitową chrzcielnicę upamiętniającą Tysiąclecia […]

Kościół w Pastwie

Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pastwie wzniesiony w 1906 r. dla gminy ewangelickiej, w stylu neogotyckim, na planie prostokąta, z absydą od wschodu na rzucie ośmioboku, z nieznacznie wysuniętym ryzalitem w elewacji pd., murowany, z cegły licówki, na kamiennej podmurówce, z dachem wielospadowym, krytym dachówką zakładkową, ryzalit zwieńczony trójkątnym szczytem (dach dwuspadowy), absyda […]

Kościół w Janowie

Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela w Janowie wraz z cmentarzem przykościelnym. Kościół wzniesiony został w latach 1867-1872, neogotycki, murowany, z cegły licówki, na kamiennej podmurówce, z dachem dwuspadowym krytym dachówką holenderką, z zakończonym trójbocznie prezbiterium, po obu bokach prezbiterium zakrystia i kaplica z dachami pulpitowymi, w elewacji północnej wysoka kruchta kryta dachem dwuspadowym, od zachodu […]

Skip to content