Jesteś na > Projekty Pomorskie Trasy Rowerowe

  Pomorskie Trasy Rowerowe

„Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 
i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Kwidzyn”
30-12-2017

„Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Kwidzyn”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju...

Czytaj więcej