Dostępny Samorząd – granty

GMINA KWIDZYN realizuje przedsięwzięcie grantowe „DOSTĘPNA GMINA KWIDZYN”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Kwidzyn dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wartość grantu: 100 000,00 PLN [...]

Akademia Samorządowa: Dostępność plus- pomorskie i kujawsko- pomorskie

Urząd Gminy Kwidzyn uczestniczy w projekcie pt. „Akademia Samorządowa: Dostępność plus- pomorskie i kujawsko- pomorskie”,  nr Projektu WND-POWR.02.18.00-00-0168/20-2.  Projekt ma na celu poprawę jakości usług w urzędzie poprzez zapewnienie dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami. Materiały dotyczące Dostępności w Jednostkach Samorządu Terytorialnego zostały opracowane na potrzeby realizacji projektu POWR 2014- 2020 [...]

POMOC PSYCHOLOGA DLA OFIAR PRZEMOCY

POMOC PSYCHOLOGA DLA OFIAR PRZEMOCY [...]

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2022 -2024

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2022 -2024 [...]

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2022

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2022 [...]

Otwarty konkurs ofert

Zarządzenie Nr 49/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13 kwietnia 2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. Więcej informacji https://www.bip.gminakwidzyn.pl/?a=12618 [...]