Jesteś na > Urząd Gminy Dostępność Raport o stanie zapewniania...

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Nazwa i adres podmiotu publicznego
Urząd Gminy Kwidzyn
Numer identyfikacyjny REGON
00053716000000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
sekretariat@gminakwidzyn.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
profilaktyka@gminakwidzyn.pl
Telefon kontaktowy
552614156
Data
2021-03-25
Miejscowość
Kwidzyn

Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. POMORSKIE
Powiat
Powiat kwidzyński
Gmina
Kwidzyn (gmina miejska)
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
1

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
  komunikacyjne ?

  [ X ] NIE
 2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
  posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
  technicznych?

  [X] NIE
 3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
  sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

  [ X ] NIE
 4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
  asystującego?

  [ X ] TAK
 5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
  ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

  [ X ] NIE
  Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
  W budynku są szerokie drzwi i korytarze ułatwiające poruszanie się. Przed budynkiem urzędu znajdują się parkingi, na których wydzielone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna może poruszać się w budynku urzędu z psem asystentem lub psem przewodnikiem pod warunkiem że pis posiada uprząż a osoba niepełnosprawna powinna posiadać certyfikat potwierdzający status psa przewodnika.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
  Liczba stron: 0
  Liczba aplikacji: 0


  Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
 2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności
  Liczba stron: 2
  Liczba aplikacji: 0


  Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
  Adres strony internetowej: https://www.gminakwidzyn.pl
  Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna

  Adres strony internetowej: https://www.bip.gminakwidzyn.pl
  Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna

  Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

  Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

  Deklaracja dla strony gminy i bip będzie zamieszczona w marcu 2021 r.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
  • Kontakt telefoniczny [ X] TAK
  • Kontakt korespondencyjny [X] TAK
  • Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK
  • Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych [ X ] NIE
  • Przesyłanie faksów [ X ] TAK
  • Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowi) i/lub aplikacje (tłumaczenie online) [X] NIE
  • Pomoc tłumacza języka migowego — kontakt osobisty [X] NIE
  • Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [X] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób staboslyszących, takich jak np. pętle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[X] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
2

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] NIE
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym — tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. — na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
  [ X ] NIE
 2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
  [ X ] NIE
 3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?
  [ X ] NIE
 4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
  [ X ] NIE

Dane kontaktowe:

Dorota Madej pokój nr 27, II piętro tel. 55 261 41 56 e-mail: profilaktyka@gminakwidzyn.pl