Category Archives: Aktualności

Rodzina 500+

Ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2021/2022 Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, na jaki przyznawane jest świadczenie wychowawcze tj. do 31 maja roku następnego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub […]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i samorządowych w Referacie organizacyjnym Urzędu Gminy Kwidzyn

Wymagania niezbędne – między innymi: Wykształcenie: wyższe, Doświadczenie zawodowe: udokumentowany co najmniej 2 letni staż pracy w administracji samorządowej.  Pełna treść ogłoszenia o naborze, w tym wykaz wymaganych dokumentów aplikacyjnych i zakres zadań przypisanych stanowisku, znajduje się na stronie www.bip.gminakwidzyn.pl w zakładce „Ogłoszenia o naborze” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn. Wymagane dokumenty aplikacyjne […]

Informacja dla mieszkańców gminy Kwidzyn dotycząca Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Wójt Gminy Kwidzyn informuje, iż z przyczyn organizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Sanitarnych PUS Sp. z o.o. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w dniu 2 stycznia 2021 roku (sobota) będzie nieczynny. W zamian będzie można przekazać odpady do PSZOK w dniu 4 stycznia 2021 r. (poniedziałek) od godz. 8:00 go godz. 14:00 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym […]

Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowcu pochodząca ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rakowcu w czerwcu 2020 roku złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o dotację celową na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą  „Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Rakowiec”. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup dwóch ubrań specjalnych, dwóch par rękawic specjalnych oraz dwóch par butów specjalnych […]

Ochotnicza Straż Pożarna w Tychnowach otrzymała dofinansowanie z Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”

Ochotnicza Straż Pożarna w Tychnowach otrzymała dofinansowanie z Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na warunkach określonych w konkursie FLOREK – wsparcie dla OSP […]

„Być jak Ignacy”

„Być jak Ignacy” Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Liczu, po raz kolejny, przystąpili do realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Być jak Ignacy”. Pod opieką nauczyciela,  p. D. Szul, założyli koło naukowe EduAktywacja.   Młodzi naukowcy, szukają odpowiedzi na wiele pytań, m.in.:  Jakie mogą być konsekwencje eksploatacji planety? Co przyniesie rozwój technologii?  Jak za kilkadziesiąt lat może […]

Skip to content