Jesteś na > Inwestycje Inwestycje - zrealizowane

  Inwestycje zrealizowane

Ścieżki pieszo-rowerowe i chodniki
24-07-2023

Ścieżki pieszo-rowerowe i chodniki

Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2021 -2022. W ubiegłym roku odebrano odcinek o długości 4,5 km, w tym odcinek ścieżki od wału w Lipiankach do miejscowości Pastwa oraz krótki odcinek ścieżki przy wale w Korzeniewie wraz z...

Czytaj więcej
Przebudowa istniejących przejść dla pieszych w 2022 roku
24-07-2023

Przebudowa istniejących przejść dla pieszych w 2022 roku

W 2022 r. zrealizowana została inwestycja pn. Przebudowa istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 247054G”, polegająca na wykonaniu korekt przejść dla pieszych oraz montaż i wyposażenie przejścia w inteligentny system...

Czytaj więcej
Inwestycje drogowe w 2022 roku
24-07-2023

Inwestycje drogowe w 2022 roku

21 listopada 2022 r. zakończone zostały prace związane z modernizacją drogi w miejscowości Licze i Rakowieckie Pole. W ramach zleconych prac wybudowano 550 mb drogi z nowych płyt drogowych pełnych. Całość inwestycji wyniosła 308.335,11 zł z czego...

Czytaj więcej
Poprawa stanu dróg lokalnych w 2022 roku
24-07-2023

Poprawa stanu dróg lokalnych w 2022 roku

W ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa stanu dróg lokalnych” wykonano między innymi:

Czytaj więcej
Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne
24-07-2023

Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne

modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne, w tym budowa /rozbudowa sieci zasilającej oraz dostosowanie nowych niskoenergetycznych lamp w miejscowościach Mareza, Bronno, Rozpędziny i Brachlewo za łączną kwotę 126 934,01zł,

Czytaj więcej
Modernizacja boisk do piłki nożnej w roku 2022
24-07-2023

Modernizacja boisk do piłki nożnej w roku 2022

dokumentację geologiczną na roboty pn. „wykonanie studni głębinowej”, wykonanie odwiertu studni głębinowej i systemu nawodnienia boiska do piłki nożnej w Rakowcu na łączną kwotę 109 134,29 zł

Czytaj więcej
Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno- sportowych zlokalizowanych na terenie gminy Kwidzyn” w roku 2022
24-07-2023

Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno- sportowych zlokalizowanych na terenie gminy Kwidzyn” w roku 2022

Czytaj więcej
II Edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych uzyskano dofinansowanie na realizację dwóch zadań inwestycyjnych
24-07-2023

II Edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych uzyskano dofinansowanie na realizację dwóch zadań inwestycyjnych

Czytaj więcej
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja I 
Rozbudowa Infrastruktury drogowej na terenie gm. Kwidzyn w msc. Pawlice, Brachlewo, Rakowiec, Dankowo i Obory - 2022 rok
24-07-2023

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja I Rozbudowa Infrastruktury drogowej na terenie gm. Kwidzyn w msc. Pawlice, Brachlewo, Rakowiec, Dankowo i Obory - 2022 rok

W ramach pozyskanego dofinansowania Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja I zrealizowano budowę 7 dróg gminnych. Umowy na realizację zadań podpisano z Wykonawcami w dniu 25 lutego 2022 r., odbiorów końcowych robót...

Czytaj więcej
Budowa oświetlenia chodnika w miejscowości Brachlewo - 2022 rok
24-07-2023

Budowa oświetlenia chodnika w miejscowości Brachlewo - 2022 rok

W ramach zadania zamontowano 10 lamp parkowych wzdłuż chodnika przy lesie przy drodze wojewódzkiej nr 524. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 116 900,00 zł

Czytaj więcej
1 2